top of page
PhDr. Anežka Janátová

 

Psycholožka, věnuje se pedagogické psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Vyučuje v Akademii sociálního umění TABOR. 

 

Narodila se v roce 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku,sociální a uměleckou terapii v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V Akademii TABOR vyučuje zejména následující témata: člověk jako tvůrce vlastního osudu; prostor a čas - dimenze lidské existence; sociální handicap; logoterapie; dramaterapie; biografická práce.

V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR a také s dětským klubem Janíček.

Tomáš Petr

 

Tomáš Petr je lektorem Akademie sociálního umění TABOR v Praze, kde se podílí na vedení studia při zaměstnání, zabývá se především waldorfskou pedagogikou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologické vědy, dále pak waldorfskou pedagogiku na Freie Hochschule Stuttgart. 

 

Působil 11 let jako učitel a ředitel waldorfské školy v Písku. Podílí se na práci Asociace waldorfských škol ČR, zejména v oblasti vzdělávání učitelů, působil jako konzultant pro vznikající waldorfskou školu, byl redaktorem časopisu Člověk a výchova.

 

V rokce 2010-2013 by projektovým manažerem projektu ESF zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde též působil jako lektor.V současné době připravuje ve spolupráci s Waldorfskou ZŠ a MŠ Brno a dalšími školami waldorfský seminář. 

Mgr. Eliška Salabová

 

Eliška Salabová (1984) vystudovala Akademii sociálního umění TABOR v Praze a dále studovala  umění a pedagogiku na německé Alanus Hochschule  für Kunst und Gesellschaft (umění a společnost). Čtyři roky pracovala v Německu v sociální oblasti s dospělými a dětmi a absolvovala stáže na německých waldorfských školách. Žije ve vznikajícím společenství v Nové Vsi nad Popelkou, kde pracuje s dětmi ze základní školy a v chráněné dílně Tilia, která tvoří se dřevem (www.atelier-tilia.cz). Zabývá se otázkami propojení každodenního života s uměleckými prvky a společenstvím.

Ing. Petr Šimek

 

Kreslení forem se věnuje více než 15 let. Vyučoval na waldorfských školách a spolupracoval na seminářích pro vzdělávání waldorfských učitelů v ČR. Nyní působí jako redaktor časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova a také jako lektor Akademie sociálního umění TABOR.

Gunhild von Kries

 

Muzikoterapeutka Gunhild von Kries je všestranná osobnost, ve své profesi zajímavá především výzkumy tvorby a podstaty zvuku, které ji vedly k vyvinutí řady vlastních hudebních nástrojů. Smyčcové nástroje, inspirované tradičním finským nástrojem Tähtivirtou, jsou tvarovány do forem odpovídajících kvalitám různých druhů dřev. Prostřednictvím jejich jemného zvuku pracuje Gunhild von Kries s léčivými silami ticha a času, které popisuje ve své knize "Čas uzdravuje" (orig. Zeit heilt, Begegnungen mit dem Klang der Zeit).

 

Mimo to je zakladatelkou hudebního uskupení Klangblütte, aktivně včelaří (je autorkou originálních "přirozených úlů") i autorkou dětské stavebnice (s níž si děti mohou hrát a dospělí o ní přemýšlet). V Akademii sociálního umění TABOR vede studijní obor Muzikoterapie. 

Ueli Seiler

 

Ueli Seiler - Hugova je waldorfský pedagog, astrolog, bard a dlouholetý ředitel Heimschule Schlöessli Ins ve Švýcarsku. Vedle nauky o barvách a Parsifala jsou dalšími z jeho hlavních přednáškových témat např. obrazy severských mytologií, Edda a Kalevala.  

Jako vystavující umělec se zúčastnil interaktivní výstavy Orbis Pictus – Labyrint světla v bývalé čističce odpadních vod v Praze – Bubenči – www.orbis-pictus.com. a dále na volném pokračování již zmíněného projektu s názvem Orbis Pictus aneb... s názvem PLAY v pražském Mánesu, kde 3. 11. 2010 převzal cenu WALD Press Award 2010 "za odvahu překonávat předsudky a dogmata při výchově mladých lidí ke svobodě a za celoživotní popularizaci waldorfské pedagogiky". Ueli Seiler na Play vystavoval svá díla zameřená na zrakové fenomény - skleněný hranol - prizma - rozkládající světlo do barevných spekter, barevné stíny a kruhy.

 

V Čechách mu zatím vyšly knihy Barvy: vidět - prožívat – rozumět (z německého originálu přeložil Radomil Hradil; ilustrace Pavel Seleši, vyd. 1., Praha, Wald Press, 2009) a u stejného vydavatele i Integrální nauka o hvězdách (2011). Obě knihy budou k dostání na semináři a poté v Janíčku.

Mgr. Kateřina Kozlová

Studium na Jihočeské univerzitě, Pedagogická fakulta - učitelství pro 2. stupeň Francouzský jazyk a Německý jazyk, Jihobavorský seminář pro waldorfskou pedagogiku, závěrečná zkouška a absolutorium na Svobodné Vysoké škole ve Stuttgartu (obor třídní učitel a oborový učitel francouzského a německého jazyka) - uznání magisterského studia "Učitelství pro 1. stupeň základních škol" Ostravskou univerzitou v Ostravě.

 

Učitelská praxe: 2 roky klasická ZŠ (obor Nj), 14 let na waldorfské škole (5 let v Německu a 9 let v ČB).

 

Kateřina Kozlová publikuje překlady a články v oborovém časopise Člověk a výchova, 3 roky byla předsedkyní Asociace waldorfských škol ČR, spolupodílí se na vedení semináře pro vzdělávání waldorfských učitelů, jako lektorka pracuje i na mezinárodních jazykových kurzech. 

Dagmar Kuncová

lektorka ateliéru Archa

učitelka waldorfské třídy MŠ Karlovy Vary – Doubí

člen dozorčí rady o.p.s., člen o.s.

 

"Působím ve waldorfské MŠ v Doubí již poměrně pěknou řádku let, ale nic mi to zatím nevadí, že léta přibývají, práce s dětmi je mi velkou potěchou. Když je člověku práce i koníčkem, tak se může považovat za šťastlivce. Jsem takovým šťastlivcem, a tak mi děti přibývají i v mé rodině, kde už napočítám tři vnoučata. Doma mám jednoho manžela a jednoho psa. Naše tři dospělé děti již opustili rodné hnízdo, ale žijí nedaleko, a tak se s vnoučaty často těšíme. Ve WZŠW vedu rukodělný ateliér Archa, kde je možné se seznámit s tvorbou hraček a dekorací z přírodních materiálů."

bottom of page