top of page

Kdo jsme...

Členové o. p. s. 

Zakladatelé:

Adéla Slachová
Denisa Mari
Valérie Procházková
Anežka Janátová
Martin Procházka

Dozorčí rada:
Pavlína Trojovská
Martin Procházka
Jiří Blafka

 

Správní rada:
Předseda: Denisa Mari
Martina Bílková
Tomáš Bílý
Naďa Klimešová
Jajub Trojovský
Martin Slach

Statutární orgán - ředitel:

Valérie Procházková

 

Valérie Procházková

ředitelka a zakladatelka o.p.s.

 

Vystudovala Akademii sociálního umění Tabor, obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie. Během studia absolvovala roční praxi s dospělými lidmi s postižením v léčebně pedagogickém zařízení Camphill Lebensgemeischaft Königmühle v Německu. Devět let působila jako lektorka v Akademii sociálního umění Tabor, kde se zabývala především goetheanistickým pozorováním přírody, divadlem, sociální prací v rámci třídního kruhu a tématikou životního příběhu člověka. Dále vedla umělecké dílny a semináře pro různé věkové i sociální skupiny a rozšiřovala své zkušenosti na odborných stážích v sociální i pedagogické oblasti. Byla členem organizačního týmu, pořádala kongresy, reprezentovala na odborných konferencích, koordinovala projekty, zabývala se propagací a vedením studijního oddělení.   

 

V současné době studuje psychoterapii a sociální práci na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a je frekventantem psychoterapeutického výcviku. V roce 2013 se jí narodila dcera Helena. Je jednou ze zakladatelek Janíčka.   

Adéla Slachová

zakladatelka o.p.s.

 

Narodila jsem se v Liberci a v Podještědí jsem společně s rodinou strávila svůj předškolní věk. Místo navštěvování MŠ jsem mohla trávit většinu času venku s dětmi z vesnice a mým bratrem. Po absolvování klasické ZŠ a gymnázia v Praze jsem tři roky převážně cestovala po Evropě, Izraeli a Kanárských ostrovech. V roce 2001 se mi narodila dcera Ria, díky níž jsem začala znovuobjevovat kouzlo dětství, jeho čistotu, spontálnost a schopnost vidět zázraky všedního dne.

 

V roce 2006 jsem absolvovala roční seminář „Práce na vývoji osobnosti“ pod vedením MUDr. Petra Mílka, později proseminář na Akademii sociálního umění Tabor. Od roku 2007 žiji v Táboře se svým mužem, dcerou a třemi syny. V roce 2013 jsem úspěšně zakončila studium na Jihočeské universitě, obor učitelství pro MŠ, a momentálně navštěvuji tříletý seminář waldorfské pedagogiky pro MŠ. Jsem jednou ze zakladatelek Janíček o.p.s. a jako učitelka v našem dětském klubu se starám zejména o to, aby děti mohly svobodně růst a nacházet samy sebe. Baví mě pronikat do hlubší podstaty ročního cyklu a slavení tradičních svátků, ráda zpívám, věnuji se ručním pracem a přírodnímu léčitelství. Momentálně studuji druhým rokem na Akademii sociálního umění obor muzikoterapie.

Petra Matějčková

učitelka 

 

Narodila jsem se v Prachaticích. V prvním roce mého života si moji rodiče postavili domek v malé vesničce blízko Tábora. Na Šumavu jsem se částečně vrátila při studiích VOŠ Sociální – obor sociální práce. Vždy jsem byla tak trochu chůvou pro mladší děti v okolí a i z tohoto důvodu jsem hledala praxi u dětí. Mám mladšího bratra, který se narodil s rozštěpem patra, a tak se má diplomová práce na studiích ubírala směrem k lidem s postižením. Nakonec mě vítr zavál do Rolničky v Soběslavi. Prošla jsem si zde vše. Od výroby v chráněných dílnách, přes ZŠ speciální a MŠ. Práce s malými dětmi mi byla nejblíže. Po skončení studia jsem již ve školce zůstala na pozici učitelky, a tak jsem se do své vysněné profese pustila s nadšením. Měla jsem možnost poznat mnoho životních osudů, často velmi těžkých. Snažila jsem se být podporou a tato práce mne velmi naplňovala.

S mým mužem máme dva syny. Období rodičovské dovolené jsem se věnovala naplno své rodině a také dostala prostor má kreativní duše. Vyrábím se syny a pro syny. Přírodní hračky, malby na zdi, obrazy, které si schovávám do desek.

Později  jsem absolvovala kurz Asistenta pedagoga a také se pustila do studia předškolní a mimoškolní pedagogiky, kde jsem potkala Vlastu Šimkovou, v té době působící v Janíčku. Toto setkání mi dalo nový směr mé životní cesty a přivedlo mě do Janíčka, kde nyní působím jako učitelka. Waldorfská pedagogika mne velmi přitahuje, líbí se mi myšlenky této filosofie a pomalu do nich pronikám skrze různé semináře, slavnosti a pozorováním práce svých kolegyň.

Daniela Máchová

učitelka 

 

Pocházím z Prahy, kde jsem vystudovala oděvní výtvarnictví. Mám ukončený roční arteterapeutický výcvik pod Českou arteterapeutickou asociací a studovala jsem arteterapii i na JČU v Českých Budějovicích. Dále jsem absolvovala množství menších seminářů.

 

Během dosavadního života jsem pracovala jako učitelka v mateřské školce, jako asistentka u lidí s DMO a též jako sociální pracovnice u lidí s duševním onemocněním. V Táboře jsem vedla Rodičovské centrum. V současné době si doplňuji vzdělání v oboru sociální práce.

 

Mám ráda divadlo, zejména taneční a pohybové, knížky Terryho Pratchetta, saunu a jógu i setkávání s waldorfskou pedagogikou, která mě oslovuje skrze Janíček a nejen práci v něm už víc než 6 let.  Jsem vděčná za možnost potkávat různé lidské příběhy a osudy. 

bottom of page