top of page
1904261053-a3vertical.png

Z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze dne 11. 3. 2019 jsme získali dotaci na realizaci projektu Příměstské tábory Janíček o.p.s. registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009677, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009677

Název projektu: Příměstské tábory Janíček o.p.s.

Účel dotace: Zajištění péče o děti pracujících rodičů nebo rodičů aktivně hledajících zaměstnání prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Krajina srdce v době školních prázdnin

 

Popis projektu:

 

Cílové skupiny: Osoby pečující o malé děti; Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

 

 

Klíčové aktivity: Příměstský tábor – Ratibořské Hory; Příměstský tábor – Uhřický mlýn

 

Název klíčové aktivity č. 1:

Příměstský tábor – Ratibořské Hory

Místo: Stanový tábor v Ratibořských Horách, 391 43 Ratibořské Hory

Termín tábora pro děti 3 – 7 let je : 10. – 14. 8. 2020

Termín tábora pro děti 5 – 10 let je: 24. – 28. 8. 2020

Název klíčové aktivity č. 2:

Příměstský tábor – Uhřický mlýn

Místo: Uhřický mlýn, Uhřice 1, 257 91 Sedlec-Prčice

Termín tábora pro děti 5 – 10 let je: 20. – 24. 7. 2020  

Přihláška zde

Do oblasti MAS Krajina srdce patří:

Mapa : http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/mas-krajina-srdce/uzemi-mas

bottom of page