top of page

Pedagogicko-psychologické poradenství

Rodičům, kteří se dostanou do obtížných výchovných situací v rodině, při rozpadu manželství, při nemoci, při problémech ve škole nabízíme nejenom odborné poradenství, ale můžeme zajistit i adekvátní pomoc s dítětem či mladistvým.

 

Snažíme se pokud možno přesně zjistit, v čem problém spočívá, a nabídnout pro jednotlivý případ zcela konkrétní možnost pomoci.

 

Odborným terapeutem spolupracujícím s Janíčkem o.p.s. je PhDr. Anežka Janátová.

Pedagogicko-psychologická poradna

 

Poradenství nabízíme pro děti od 0 – 18 let. Rodičům, kteří se dostanou do obtížných výchovných situací nabízíme odborné poradenství PhDr. Anežky Janátové (viz níže). V případě potřeby nabízíme návaznou uměleckou terapii  a následné služby (muzikoterapie, arteterapie, léčebná eurytmie, logopedie, kontakt na odbornou lékařskou pomoc, kontakt na další poskytovatele sociálních a doplňkových služeb v Táboře a okolí). 

 

Poradna probíhá od října do konce května jednou měsíčně. Cena za sezení: 500 Kč (300 Kč  v případě nepříznivé finanční situace). Objednat se můžete na telefonním čísle 737 862 984.

Terapeutická skupina pro rodiče

 

Nabízíme možnost skupinového setkání rodičů a dospělých s odborným terapeutickým vedením PhDr. Anežky Janátové zabývající se pedagogicko–psychologickými tématy jako Životní příběh, Období prenatálního vývoje, Narození Člověka a sociální problematika s narozením spojená, Etapy zrání dítěte a možnosti poškození přirozeného vývoje, Krize dospívání, Problematika vzorů a hledání životních ideálů, Hledání smyslu života a patologické jevy, které v jeho nalezení brání, Vstup do dospělosti a navazování prvních vztahů, Příklady kazuistik a biografických momentů s důrazem na důležité body obratu, kritické momenty a rozhodující osobní setkání, práce na vlastní biografii.

PhDr. Anežka Janátová

 

Psycholožka, věnuje se pedagogické psychoterapeutické činnosti, přednáškám
a vedení mezinárodních sympozií. Vyučuje v Akademii sociálního umění TABOR. 

 

Narodila se v roce 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku,sociální a uměleckou terapii
v ČR, jehož je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V Akademii TABOR vyučuje zejména následující témata: člověk jako tvůrce vlastního osudu; prostor a čas - dimenze lidské existence; sociální handicap; logoterapie; dramaterapie; biografická práce.

V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR a také s dětským klubem Janíček.

Valérie Procházková   - poradenství v psychoterapii

 

Valérie Procházková

Co vám mohu nabídnout:

Poradenský rozhovor

Krátkodobou individuální psychoterapii zaměřenou na konkrétní problém

Dlouhodobou individuální psychoterapii zaměřenou na déle trvající obtíže a osobnostní rozvoj

 

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií: Sociální práce se zaměřením na komunikaci
a psychoterapii

Ukončené vzdělání

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

Seminář „Lege - Artis“ postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Akademie sociálního umění Tabor: Muzikoterapie

Akademie sociálního umění Tabor: Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

 

Praxe:

20013 – doposud ředitelka Janíček o.p.s.

2001 – doposud lektor Akademie sociálního umění Tabor

2006 – 2011 – vedoucí studijní komunity na Akademii sociálního umění Tabor

2003 – 2004 – vychovatelka v léčebně-pedagogickém zařízení Camphill Lebensgemeinschaft  Königsmühle, Německo

 

Supervize:

PhDr. Anežka Janátová

Mgr. Jan Jakub Zlámaný

Valérie Procházková   - poradenství v psychoterapii

 

Valérie Procházková

Co vám mohu nabídnout:

Poradenský rozhovor

Krátkodobou individuální psychoterapii zaměřenou na konkrétní problém

Dlouhodobou individuální psychoterapii zaměřenou na déle trvající obtíže a osobnostní rozvoj

 

Vzdělání

Pražská vysoká škola psychosociálních studií: Sociální práce se zaměřením na komunikaci
a psychoterapii

Ukončené vzdělání

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

Seminář „Lege - Artis“ postupy v komunitní a skupinové psychoterapii

Akademie sociálního umění Tabor: Muzikoterapie

Akademie sociálního umění Tabor: Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

 

Praxe:

2013 – doposud ředitelka Janíček o.p.s.

2001 – doposud lektor Akademie sociálního umění Tabor

2006 – 2011 – vedoucí studijní komunity na Akademii sociálního umění Tabor

2003 – 2004 – vychovatelka v léčebně-pedagogickém zařízení Camphill Lebensgemeinschaft  Königsmühle, Německo

 

Supervize:

PhDr. Anežka Janátová

Mgr. Jan Jakub Zlámaný

Mgr. Martin Procházka   - poradenství v psychoterapii

 

Valérie Procházková

Co vám mohu nabídnout:

Poradenský rozhovor

Individuální psychoterapii zaměřenou na konkrétní problém

Dlouhodobou individuální psychoterapii zaměřenou na déle trvající obtíže a osobnostní rozvoj

Současné vzdělávání

Psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“, Komplexní psychoterapeutický výcvik
v systemickém přístupu.

Ukončené vzdělání

Universita Karlova, FF, pedagogika.

Základy poradenství- práce na vývoji osobnosti – sebezkušenostní výcvik, NLP, terapeutická činnost.

Studium Waldorfské pedagogiky.

Kvalifikační kurz Pracovník sociální péče se zaměřením na základy výchovné péče dle § 37, Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Praxe:

2012- 2013 projekt ESF Asociace waldorfských škol ČR pod názvem „Může se učitel stát umělcem výchovy? - Podněty waldorfské pedagogiky pro praxi každého učitele.“

2012- 2013 Palackého univerzita v Olomouci, projekt Mezioborová škola pro leadership a inovaci

2012 Palackého univerzita v Olomouci - projekt Pedagogika v praxi

2010–dosud Waldorfská škola a mateřská škola waldorfská v Českých Budějovicích. Pedagogická činnost.

2008–dosud Waldorfská škola Jinonice Praha, pedagogická činnost.

2006 – doposud lektor Akademie sociálního umění Tabor

2006 – doposud asistent dálkového studia Akademie sociálního umění Tabor

1999 – doposud pracovník v soc. službách, Cheirom T, o.p.s. Práce s drogově závislými. Koordinátor a lektor vzdělávacích programů pro začínající sociální pracovníky. Lektor a koordinátor na seminářích projektu primární protidrogové prevence na školách. Sociální pracovník a lektor (program podporovaný Úřadem vlády – RVKP)

 

Supervize:

PhDr. Anežka Janátová

Jan Chromeček

 

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem.

 

Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v  Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje skomunitním centrem Cheiron -T v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka  a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. V Akademii Tabor vyučuje tyto předměty: Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Ruská literatura. Je třídním asistentem denního studia.

Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut 

 

Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli, poté v Německu pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Izrael). V současné době je mimo jiné lektorkou prvního antroposofického studia umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor.

bottom of page