top of page
Waldorfská iniciativa Tábor

Na počátku roku 2015 se začala v Táboře scházet skupina lidí sympatizujících s waldorfskou pedagogikou s cílem založit waldorfskou školu. Postupně se rozrůstáme a získáváme další zájemce. 

V září 2017 jsme slavnostně otevřeli Waldorfskou základní školu Mistra Jana v Ratibořských Horách, nedaleko Tábora. Iniciativa se schází pravidelně jedenkrát za měsíc. Mimo tyto schůzky směřující k naplnění cíle pořádáme též akce pro rodiče a děti a odborné přednášky pro širokou veřejnost o principech waldorfské pedagogiky. Jsme v kontaktu s Asociací waldorfských škol v ČR a s jinými waldorfskými školami.

 

Základní odrazovou platformou je Janíček o.p.s., provozující dětský klub, kde je waldorfská pedagogika naplňována ve smyslu předškolní výchovy. Waldorfská škola je tak přirozeným pokračováním těchto aktivit.

Valérie Procházková

valerie.prochazkova@janicekops.cz

tel: 737 862 984

Bc. Martin Procházka

martin.prochazka@akademietabor.cz

Kontakt

Máte zájem o zasílání informací a pozvánek na akce? Uvažujete o umístění dítěte do školy v roce 2017? Chcete se aktivně připojit k iniciativě? Máte další otázky? Kontaktujte:

Trocha čtení o waldorfské pedagogice...

 

Waldorfská pedagogika si všímá zákonitostí vývojových kroků dítěte a mladého člověka, proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Na výchovu je ve waldorfských školách nahlíženo jako na vývojový proces, v němž jsou určité předměty zaváděny ve specifických fázích individuálního rozvoje osobnosti. Smyslem je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte.

 

Vedle tradičního obsahu (vzdělávací program waldorfských škol v Čechách naplňuje vzdělávací standardy vydané Ministerstvem školství) má waldorfská škola zajišťovat všestranný rozvoj dítěte v praktických a uměleckých oborech - učební plán waldorfských škol je velmi bohatý.

 

Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale živým zájmem o probíranou látku. Vysvědčení na konci školního roku mají formu slovního hodnocení, které charakterizuje všechny přednosti a nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže v uplynulém školním roce. Pro život a práci ve waldorfských školách platí zásada, že spolupráce žáků jasně převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí.

 

V učebním plánu waldorfských škol je také patrná snaha dosáhnout souladu mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami. Právě tento soulad pravdy (vědy), krásy (umění) a dobra (duchovních hodnot) se má stát základem pro vhodné vzdělání.

 

Více informací o waldorfské pedagogice, její historii, školách a seminářích najdete na: www.iwaldorf.cz

 

bottom of page