top of page

Inspirující
celosvětové

hnutí

Waldorfské školy u nás a ve světě

Waldorfská základní škola poskytuje vzdělání dětem od 6 do 15 let. Je to devítiletá škola, jejíž absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání buď středním stupněm waldorfské školy, nebo jinou střední školou či odborným učilištěm. Škola naplňuje vzdělávací standardy pro základní vzdělávání dle platné legislativy.

 

Waldorfské školy jsou určeny všem dětem bez ohledu na jejich nadání či náboženskou příslušnost. Vznikají vždy na základě zájmu a úsilí rodičů a učitelů. Existují již více než 80 let, celosvětově působí 1050 škol a 1600 škol mateřských. Tradičně největší oblibě se těší v Německu, Holandsku a USA. V ČR funguje 14 MŠ, 11 ZŠ, 4 SŠ a 1 speciální škola (kromě 2 jsou všechny státní, tj. zřízené obcí) a 6 mateřských center. Waldorfská pedagogika představuje na světě nejrozšířenější alternativní pedagogiku k tradičním školám. V současné době je v ČR činných cca 11 dalších iniciativ, které usilují o vznik waldorfské školy.

 

Více informací o waldorfské pedagogice, její historii, školách a seminářích najdete na: www.iwaldorf.cz

bottom of page