Hudba v obrazech - hudební tábor
12. - 16.8. 2019 

Na táboře si vyzkoušíme jednoduché hry a cvičení
s nástroji i lidským hlasem, které nám otevřou dveře do světa hudby.

Příspěvek na stravu a režii je: 1000,- Kč

Těší se na Vás Adéla Slachová a Elena Slunečková a další

Fotografie z tábora

1904261053-a3vertical.png
Uhřický mlýn - příměstský tábor
8. – 12.7. 2019 

Na táboře si vyzkoušíme činnosti spojené
s každodenním životem na vesnické usedlosti vedené
v idejích permakultury a biodynamiky.

Příspěvek na stravu a režii je: 1000,- Kč

Těší se na Vás Pavlína a Jakub Trojovští a další.

Fotografie z tábora

Zvířátka a loupežníci - divadelní tábor
19. - 23.8. 2019

Herci divadla Pruhované Panenky zvou Vaše děti na příměstský divadelní tábor. Ten se bude konat v náruči lesa v Ratibořských horách. Týden hudebně-výtvarno-divadelního tvoření, ve kterém si děti prožijí a rozpracují téma pohádky, vytvoří masky, rekvizity, budou pracovat s pohybem, výrazem a hlasem vyvrcholí lesním hudebním představením.

Příspěvek na stravu a režii je: 1000,- Kč

Těší se na Vás Mona a Oldřich Šiškovi

Fotografie z tábora

Přihlašování a další informace na:

valerie.prochazkova@janicekops.cz

Tel: 737 862 984

Dokumenty k příměstským táborům:

  • Přihláška na příměstský tábor zde

  • Monitorovací list podpořené osoby zde

  • Potvrzení o postavení na trhu práce zde

  • OSVČ - potvrzení o evidenci ČSSZ zde

  • Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce zde

 

Z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) ze dne 11. 3. 2019 jsme získali dotaci na realizaci projektu Příměstské tábory Janíček o.p.s. registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009677, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (dále jen „projekt“) Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009677

Název projektu: Příměstské tábory Janíček o.p.s.

Účel dotace: Zajištění péče o děti pracujících rodičů nebo rodičů aktivně hledajících zaměstnání prostřednictvím realizace příměstských táborů na území MAS Krajina srdce v době školních prázdnin

 

Popis projektu:

 

Cílové skupiny: Osoby pečující o malé děti; Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené

 

 

Klíčové aktivity: Příměstský tábor – Ratibořské Hory; Příměstský tábor – Uhřický mlýn

 

Název klíčové aktivity č. 1: Příměstský tábor – Ratibořské Hory

Místo: Stanový tábor v Ratibořských Horách, 391 43 Ratibořské Hory

 

Termín tábora pro děti 3 – 7 let v tomto roce: 12. – 16.8. 2019

Termín tábora pro děti 5 – 10 let v tomto roce: 19. – 23. 8. 2019

 

Název klíčové aktivity č. 2: Příměstský tábor – Uhřický mlýn

Místo: Uhřický mlýn, Uhřice 1, 257 91 Sedlec-Prčice

 

 

Termín tábora pro děti 5 – 10 let v tomto roce: 8. – 12.7. 2019

 

Do oblasti MAS Krajina srdce patří:

Mapa : http://www.maskrajinasrdce.cz/cs/mas-krajina-srdce/uzemi-mas

 
Fotografie z hudebního tábora
69033222_447717045834673_871973168196091
69033222_447717045834673_871973168196091

68812174_2401827830100819_60537155886377
68812174_2401827830100819_60537155886377

20190812_095620
20190812_095620

69033222_447717045834673_871973168196091
69033222_447717045834673_871973168196091

1/20
Fotografie z tábora Uhřický mlýn
 
IMG_6024
IMG_6024

IMG_6023
IMG_6023

IMG_5917
IMG_5917

IMG_6024
IMG_6024

1/7
Fotografie z divadelního tábora
 
DSC_0001
DSC_0001

DSC_0339
DSC_0339

DSC_0009
DSC_0009

DSC_0001
DSC_0001

1/26