top of page
LETAK_SKOLA_ZAPIS_DL_2 STRANY_2020_Strán

Janíček o. p. s. 

Janíček, o.p.s. je sdružení rodičů z Tábora a okolí, kteří svým dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s úctou k přírodě a tradicím.

 

Založili jsme dětský klub, ve kterém jsou děti vedeny s láskou, úctou a s přístupem odpovídajícím jejich vývojové fázi. Inspiraci nacházíme ve waldorfské pedagogice, která je v souladu s našimi představami o výchově dětí předškolního věku. V září 2013 jsme otevřeli dveře prvním dětem.

 

Dále pak pro rodiče a děti pořádáme tvořivé dílny, roční slavnosti, výstavy, přednášky a nejrůznější akce, kterými naplňujeme náš sen o lepším dětství.

Anežka Janátová o waldorfské pedagogice
Masopustní průvod v Táboře 2020
bottom of page